Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Bij aanmelden vanaf maart, is de contributie per kwartaal naar rato verschuldigd. Vanaf oktober mag je drie maanden gratis tennissen, mits de contributie voor het volgende jaar is vooruitbetaald. Je kunt lid van onze vereniging worden als je werkzaam bent bij de Radboud Universtiteit of het Radboud UMC én lid bent van de personeelsvereniging. De partner van een personeelslid kan ook lid worden. Introducéleden worden maar sporadisch toegestaan. Je kunt je aanmelden als lid op de website van de personeelsvereniging.

Opzegging van het lidmaatschap dient, conform artikel 6 van het huishoudelijk reglement, te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar via info@pvradboud.nl.

CONTRIBUTIE 2024

Personeelslid Radboud Universiteit/
Radboud UMC of partner

€65,00 (excl. bijdrage PV)

Introducélid

€125,00

NIEUWE LEDEN:
Voor nieuwe leden zijn er mogelijkheden om kennis te maken met onze vereniging:  Op woensdagavond hebben we clubavond en op zondagochtend clubochtend. Dan kan je met andere leden tennissen. Alle leden van Radboud Tennis proberen zoveel mogelijk in wisselende combinaties te spelen.

Ben je nog geen lid, maar wil je graag een keer komen tennissen om te kijken of je lid zou willen worden? Stuur dan een mailtje naar: sonjastaals@hotmail.com   Je kunt dan een keer op woensdagavond of zondagochtend komen tennissen met de aanwezige andere leden.

ADRESWIJZIGINGEN:
Ben je verhuisd of heb je een ander (voorkeurs)e-mailadres, geef dit dan door aan de PV via het volgende E-mailadres: info@pvradboud.nl.

(BIJNA) GEPENSIONEERD:
Werk je bij de Radboud Universiteit of het UMC St Radboud en ben je lid van Radboud Tennis? Zodra je met pensioen gaat, wordt jouw lidmaatschap van de personeelsvereniging (PV) stopgezet en dus ook je lidmaatschap van Radboud Tennis. Daarom adviseren wij dat, als je met pensioen gaat en wél lid wilt blijven van Radboud Tennis, je dit aangeeft via het volgende E-mailadres:info@pvradboud.nl.