Afhangreglement clubochtend/ avond

1.1            Op het desbetreffende afhangbord kan men alleen speelduur voor zichzelf  reserveren middels een geldige ledenpas van de sectie tennis van de personeelsvereniging  van de Radboud Universiteit Nijmegen en RadboudUMC.

1.2             De speeltijd bedraagt 30 minuten. Ook voor het spelen van een gedeelte van de periode van de speelduur dient een pasje te worden afgehangen en ontstaat geen voorrangsrecht op afhangen voor de volgende periode.

1.3             Ieder lid dient persoonlijk zijn ledenpas te plaatsen op het afhangbord en het is absoluut niet toegestaan ledenpassen van derden te verwijderen of te verplaatsen.

1.4             Na afloop van de gereserveerde speelduur kan een lid op een volgende tijdsduur het pasje “doorhangen naar een hoger (volgend) baannummer” als er nog plaatsen op de baan onbezet zijn (zie ook *). De volgorde wordt bepaald door het baannummer waarop in de voorgaande periode gespeeld is. Spelers van baan 1 gaan voor op spelers van baan 2 en baan 2 voor baan 3 etc. Doorhangen dient binnen 5 minuten te geschieden. Bij later dan 5 minuten na afloop willen doorhangen kan geen aanspraak meer gemaakt worden op recht van ‘voorrang’.

1.5             Bij doorhangen van spelers die voorheen op hetzelfde baannummer afgehangen hebben wordt de onderlinge volgorde bepaald door de volgorde van afhangen op de vorige baan. De eerste die op de vorige baan heeft afgehangen heeft het eerste recht op ‘doorhangen’.

1.6             Bij constatering van een onjuiste reservering cq plaatsing van een ledenpas dient men dit te melden aan het bestuur of persoonlijk aan het op dat moment aanwezig bestuur- of  toernooicommissielid.

Voor reserveren van een tennisbaan bij My Healthclub Nijmegen geldt aanvullend:
A              Indien men deelneemt aan de onderlinge wintercompetitie is het pas toegestaan speeltijd te reserveren, direct aansluitend op de tijd vóór of na een wedstrijd, als er anders speelcapaciteit op de baan onbenut zou blijven.

B              Het is niet toegestaan meer dan 10 minuten, aansluitend op de door Radboud Tennis gehuurde tijden, van de MyHealthclubbanen gebruik te maken zonder toestemming van het Bestuur Radboud Tennis of MyHealthclub. Gedurende deze tijd is reserveren dmv een pasje niet mogelijk.

Van belang:

Geen baan afhangen maar een speelplek

Geen voorrang bij korter spelen

Niet spelen meer dan 10 minuten voor en na de huurperiode

Volgorde bij doorhangen op basis van vorig baannummer

(*) Er wordt met max 4 personen per baan gespeeld, behalve wanneer hierdoor 1 persoon niet kan spelen. Dan kan deze persoon middels “doordraaien” toch spelen op 1 baan. Wees sportief! Dit is besloten op de ALV d.d. 5 maart 2018. Zie ook voorbeelden hieronder.

Bestuur sectie tennis

Illustratie nieuw afhangreglement (voor binnenbanen)

Situatie: Woensdag of zondag met 2 vrije banen en 10 personen (1 t/m 10).

Bij aanvang van het eerste half uur: 5min voor tijd husselen en blind verdelen over baan 1 en 2

1e ronde:

Baan 1                        Baan 2

1 – 2 – 3 – 4 – 5       6 – 7 – 8 – 9 – 10

Als dit zo blijft wordt er meestal elk half uur gehusseld.

Stel dat na 15 minuten twee personen extra binnen komen (11 en 12). Zij kunnen afhangen op baan 1. Nu wordt er na een half uur doorgedraaid. Nieuw situatie:

2e ronde:

Baan 1                        Baan 2

11 – 12 – 1 – 2          3 – 4 – 5 – 6

7, 8, 9, en 10 moeten nu wachten en kunnen weer afhangen op baan 1 voor ronde 3. Zo gaat het door, maar meestal stoppen er ook wel weer spelers, waardoor de situatie verandert.

Als er bij aanvang al 12 personen zijn, dan wachten er meteen vier op de volgende ronde op basis van de uitkomst van de hussel.